Strona główna raportu ANG Pobierz Open menu Close menu

Partnerzy finansowi Open menu

Pobierz skrócony raport dla partnerów finansowych. (English version).

O naszej wspólnej odpowiedzialności

ANG Spółdzielnia, nasi współpracownicy oraz nasi partnerzy – wszyscy mamy wspólny cel – służyć naszym klientom. Uważamy się przecież za odpowiedzialnych ludzi i tworzymy instytucje zaufania publicznego. Razem powinniśmy pracować, by to zaufanie wciąż budować i podtrzymywać. To wymaga od nas współodpowiedzialności za to, co wspólnie robimy. I o tym jest ten raport.

ANG w liczbach


* współpracujemy z 20 partnerami finansowymi. Listę partnerów prezentujemy na naszej stronie http://www.angkredyty.pl/pl/produkty/partnerzy-finansowi.html
* ponad 300 uczestników, 9 partnerów finansowych IV konferencji Nienieodpowiedzialni
* 3 tys egzemplarzy gazety Nienieodpowiedzialni rozesłanej do przedstawicieli branży

Struktura sprzedaży w podziale na produkty (źródła przychodów)

O pośrednikach

Jakie korzyści dla partnerów wynikają z tego, że działamy jako Spółdzielnia?

Korzyści dla banków ze współpracy z pośrednikami finansowymi – zewnętrznymi ekspertami kredytowymi:

Banki, na które nakładane są różne obciążenia regulacyjne, wiążące się ze zwiększeniem kosztów działalności, traktują usługi pośredników jako narzędzie do realizacji planów sprzedażowych i osiągania zakładanych wskaźników ekonomicznych. Wg. KPF trend związany umacnianiem współpracy między pośrednikami a bankami, będzie coraz bardziej widoczny, zwłaszcza w przypadku banków, które nie mają dużej sieci sprzedaży. Mocno zauważalny jest również trend przechodzenia przez pośredników na procesy centralne w obsłudze wniosków kredytowych, który wymusza na pośrednikach jeszcze większą dbałość o jakość pracy. Jesteśmy jego zwolennikiem i uważamy, że może pomóc w uporządkowaniu rynku pośrednictwa.

Co wyróżnia ANG na rynku wg. naszych interesariuszy

Według naszych interesariuszy, których wypowiedzi zebraliśmy podczas spotkań dialogowych:

„Relacje z ANG są bardzo fajne i to jest ewenement na rynku.”

„Jeśli chodzi o relacje z ANG wszystko jest w należytym porządku.”

„Zdecydowanie w codziennych kontaktach czujemy odpowiedzialność ANG wyrażającą się poprzez świadomość oferty, wiedzy ekspertów. Odpowiedzialne zachowanie ANG jest odzwierciedlone w wynikach i ofercie firmy.”

„Przejrzysta, szybka komunikacja jest plusem ANG. Sposób komunikowania się z ANG nie stwarza żadnych barier.”

„ANG jest instytucją wyjątkową na tle branży.”

Jak skutecznie budować zaufanie do sektora finansowego?

Etyka i odpowiedzialność w bezpośrednich relacjach z klientami stanowią podstawowy warunek wiarygodności wszelkich działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Na nic zdadzą się wielkie budżety na budowanie wizerunku, jeżeli instytucja finansowa nie spełni podstawowego warunku dbania o dobre wzajemne relacje z klientem.

Wyniki badania, które przeprowadziliśmy w ramach projektu Nienieodpowiedzialni.pl razem z agencją badawczą Maison&Partners pokazują, że pomimo coraz większego zaangażowania w różne inicjatywy społeczne i tworzenia oraz wdrażania w branży polityki społecznej odpowiedzialności poziom zaufania społeczeństwa do instytucji finansowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat się nie zmienił. Walka o zwiększenie zaufania odbywać się musi na dwóch poziomach. Jeden jest związany z budowaniem wizerunku branży, drugi z doświadczeniami klientów. Aby budować zaufanie i zmieniać silne społeczne przekonania, większość instytucji musi konsekwentnie obniżać poziom uprzedzeń i negatywnych przekonań. Musimy również zdawać sobie sprawę z tego, że żadne działania wizerunkowe nie odniosą skutku, jeśli nie znajdą odzwierciedlenia na najbardziej podstawowym poziomie – codziennych relacji z klientem.

Jakie działania mogłyby zwiększyć zaufanie klientów do instytucji finansowych?

Jak budować naszą wspólną odpowiedzialną relację?

Czego powinni oczekiwać od nas nasi partnerzy finansowi?

Czego Spółdzielnia oczekuje od partnerów finansowych?

Jak zapobiegamy nieodpowiedzialnej sprzedaży:

Przestrzeganie przez partnerów biznesowych Euro Banku zasad etyki, zaangażowanie społeczne oraz odpowiedzialność za prowadzone działania biznesowe mają wpływ na jakość współpracy z danym partnerem. Przede wszystkim z takim partnerem pracuje się bezpieczniej. Mamy pewność, że działania, jakie wspólnie podejmujemy ,służą budowaniu biznesu nastawionego na zrównoważony i stabilny wzrost, że interesy obu stron są chronione w jednakowy sposób. Branża finansowa po 2008 r. utraciła sporo społecznego zaufania, które teraz musi mozolnie odbudowywać. Trudno jednak odbudować zaufanie konsumentów, jeśli tego zaufania nie ma pomiędzy kluczowymi partnerami biznesowymi. Silne zaangażowanie społeczne, wysoki poziom odpowiedzialności wpływają na wzrost zaufania i w dłuższej perspektywie pozwolą na odbudowanie społecznego zaufania do branży finansowej.

We współpracy z ANG zwracam uwagę przede wszystkim na ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować. Poza tym na wysoki poziom zaangażowania w rozwój branży usług finansowych nieopierający się tylko na osiąganiu wyższych zysków, ale wspierający mocno kwestie etycznej współpracy i bycia fair.

Największe wyzwanie dla ANG w 2017 roku? Zachowanie tożsamości firmy odpowiedzialnej społecznie, na trudnym, bardzo konkurencyjnym rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu szybkiego wzrostu liczby pracowników

Największe wspólne wyzwanie dla ANG oraz eurobanku w 2017 roku? Skuteczne wdrożenie nowej ustawy o kredycie hipotecznym pozwalającym na dalszy rozwój wspólnego biznesu.

Bartosz Jamróz, dyrektor Departamentu Współpracy Biznesowej, Eurobank

Śmiało mogę powiedzieć, że ANG to już MARKA ‒ uznana w świecie pośrednictwa finansowego. Ale czy tylko jej działalność ogranicza się do sprzedaży produktów finansowych zaprzyjaźnionych banków? Otóż nie tylko. Oni z całą swoją stanowczością realizują strategię uwzględniającą interesy społeczne, a przede wszystkim relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wspólnie łatwiej nam będzie sprostać nowym zadaniom, jakie przyniosła Ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami hipotecznymi. Wymaga to wzajemnego zrozumienia i bieżącej współpracy.

Maciej Chlebowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą, BGŻ BNP Paribas

Największe wyzwania w relacji z  naszymi partnerami finansowymi

Nasze plany i marzenia na 2017 r. i kolejne lata – cd.

„Działalność ANG jest zauważalna. Partnerzy biznesowi to doceniają, odnoszą się do tego z uznaniem. Muszą tylko przejść z podziwu do współpracy, chcemy zarażać odpowiedzialnością.”