Strona główna raportu ANG Pobierz Open menu Close menu

Eksperci i spółdzielcy Open menu

Pobierz skrócony raport dla ekspertów i spółdzielców.

O odpowiedzialnej społeczności ludzi

To, czego udało się nam dokonać i o czym myślimy na przyszłość wymaga zaangażowania naszych współpracowników i ich pomocy w realizacji naszych wspólnych celów.

Ufamy też, że naszych ekspertów i spółdzielców cieszy i wzbogaca każdy przejaw współodpowiedzialności za środowisko pracy, w którym działamy.

ANG w liczbach


* ekspert ANG uruchomił średnio 12,67 kredytu hipotecznego oraz 3,06 kredytu gotówkowego
* 92,6 proc. ekspertów oraz 95 proc. spółdzielców zadowolonych jest ze współpracy ze Spółdzielnią, wg corocznego badania satysfakcji
* 93 proc. ekspertów, 89,6 proc. spółdzielców nie rozważa zmiany miejsca pracy w najbliższym czasie

Opinie wybranych współpracowników, które poznaliśmy podczas spotkania dialogowego:

„Chce się pracować w tej organizacji”
„Odpowiedzialność firmy sprawiła, że do niej dołączyłem”,
„Odpowiedzialność ANG pomaga mi w pracy. Podczas spotkań z klientami opowiadam o Komisji Etyki, wnioski drukuję na papierze z recyklingu, pokazuję nasz raport społeczny”
„ANG tworzy społeczność odpowiedzialną, prezentującą określone wartości”
„Tu się dzieje więcej fajnych rzeczy niż myślałem. Tu mogę się odnaleźć i realizować w zakresie działań społecznych.”

Co sprawia, że nasi eksperci i spółdzielcy są zadowoleni ze współpracy ze Spółdzielnią?

Na podstawie corocznego badania satysfakcji współpracowników (marzec 2017) decydujące czynniki to:

Spółdzielnia najlepszym pracodawcą!

Oznacza to, że nasi spółdzielcy:

Sylwetka naszego spółdzielcy ‒ oto, co mówi o współpracy ze Spółdzielnią:

Spółdzielnia jest wiarygodnym pracodawcą

Współpracę ze Spółdzielnią zacząłem po niemal 10 latach w branży i dwóch czołowych sieciowych firmach doradztwa finansowego, chociaż z Kasią Dmowską rozmawiałem od kilku lat. Po takim czasie wybór mógł być tylko jeden – ANG. To miejsce, gdzie klient i jego interes jest najważniejszy, a z drugiej strony spokojne miejsce pracy dla nas doradców. Bez narzucanego z góry kombinowania i spinania się w celu realizacji planów sprzedażowych korporacji.

Do tego wszystkiego nietuzinkowi ludzie tworzący Spółdzielnię, którzy sami nadają kierunek, w którym powinna podążać, a nie wykonujący polecenia innych. Jedyne, czego brak, to moc sprawcza „zarażania innych”, tym, że biznes można robić długofalowymi relacjami z klientami, a nie jednorazowymi wyskokami czyimś kosztem.

Michał Sawczuk, spółdzielca

Praca w Spółdzielni wymusza niejako odpowiedzialną sprzedaż. Oczywiście muru etyką nie przebijesz, ale jeżeli ktoś decyduje się na pracę z klientami z poleceń, bo innych, niestety, w spółdzielni nie ma, to czy chce, czy nie chce, zmuszony jest do pracy etycznej. Jedyną szansą sukcesu w tym zawodzie pozostaje etyczna sprzedaż, ponieważ jedynie zadowolony klient poleci cię dalej swoim znajomym. Jeżeli doradca, zamiast doradzać pod kątem kosztów klienta, będzie patrzył na własne korzyści, to polecenia się kończą, a prędzej lub później pojawi się wiele negatywnych komentarzy pod jego adresem w internecie. W dzisiejszych czasach etyczna praca i odpowiedzialna sprzedaż w połączeniu z dużym doświadczeniem i umiejętnościami dają gwarancję sukcesu w tej branży.

Jeżeli mam porównywać z innymi firmami z branży, to różni się podejściem do biznesu. W ANG organizacja ma na celu wsparcie naszej pracy i dzięki temu rośnie. Nie ma tu miejsca na zachowania z korporacji, takie jak parcie na sprzedaż wybranych produktów i wymuszanie jej u doradców. To my, jako doradcy, sami wybieramy produkty, w których dobrze się czujemy, które uważamy za dobre i oferujemy je klientom. W korporacjach finansowych jest odwrotnie – do zarząd decyduje, co w danym momencie powinni „sprzedawać” pracownicy, z czego mają największy zysk.

ANG wspiera działania, które są etyczne, dobrze postrzegane przez interesariuszy. Nie ma wpadek ze sprzedażą produktów, które są toksyczne.

Każdy doradca ma olbrzymi wybór, w zakresie usług, które może oferować klientom. Dzięki temu może się rozwijać, a nie „musi sprzedawać kaloryczne produkty”.

Paweł Karpiński, spółdzielca

Życie zawodowe i prywatne często ciężko połączyć. Każdy z nas ma 24 godziny na dobę i codziennie rozterki, jak rozdzielić ten czas pomiędzy pracę i rodzinę. Spółdzielnia jako jedna z niewielu firmy nie pogłębia tych podziałów. ANG ze swoją misją, ideami, etyką i ludźmi sprawia, że firma jest bardziej MOJA. Mam gwarancję tego, że osoby pracujące ze mną mają podobne podejście biznesowe i cenią te same wartości. I to jest główna przewaga nad konkurencją.

Na początku czułem, że robię coś „dobrego i pożytecznego”. Dziś wolontariat odbieram jako naukę, nie tylko dla mojego podopiecznego, ale także dla mnie i pracy nad sobą. Szczytny cel to jedno, ale jego realizacja „na co dzień” to już całkiem inna rzecz. Łatwo jest wykonać 1 gest, ale ciężko powtarzać ten gest systematycznie.

Łukasz Paciorek, spółdzielca

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zatrudnienie w Spółdzielni

W 2016 roku w Spółdzielni było zatrudnionych 586 osób, z czego 191 to członkowie Spółdzielni. Podstawową formą współpracy członków ze Spółdzielnią jest działalność gospodarcza, przy jednoczesnym zatrudnieniu ekspertów kredytowych na niepełnym etacie na podstawie umowy o pracę. Ta łączona forma zatrudnienia wynika z wymogów współpracy z bankami i zasad outsourcingu czynności bankowych.

Współpracownicy mają dostęp do prywatnej opieki medycznej Medicover, karty Multisport, ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach oraz dostęp do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Mogą otrzymać również dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Podział wiekowy zatrudnionych ze względu na wiek i płeć

Spółdzielcy Eksperci Nowo zatrudnieni
razem 2015 razem 2016 M K razem 2015 razem 2016 M K razem 2015 razem 2016 M K
Poniżej 30 22 17 14 3 117 82 47 35 48 43 26 17
Od 30 do 50 151 164 111 53 409 467 289 178 112 144 79 65
Powyżej 50 11 10 6 4 30 37 20 17 9 14 8 6
Razem 184 191 131 60 556 586 356 230 169 201 113 88

Wskaźniki zatrudnienia

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Wskaźnik odejść 0,26 0,25 Wskaźnik przyjęć 0,3 0,34 Wskaźnik fluktuacji 0,55 0,59

Jak dzielimy się przychodami w Spółdzielni?

– 90,1 proc. naszych przychodów przekazujemy Spółdzielcom

– Od 65 do 90 proc. swoich przychodów Spółdzielcy przekazują współpracującym z nimi ekspertom.

– Od 0 do 50 proc. swoich przychodów eksperci przekazują partnerom za polecenia ich klientom (deweloperzy, pośrednicy nieruchomości etc.).

– 9,9 proc. tego przychodu zostaje w ANG – pokrywamy z niego koszty działania, rozwój Spółdzielni, zaangażowanie społeczne. Część stanowi zysk.

– 10 proc. zysku Spółdzielni przeznaczamy na potrzeby Fundacji „Będę Kim Zechcę”.

Oczekiwania klientów wobec ekspertów

Wyniki badania zaufania, które zrealizowaliśmy w ramach projektu Nienieodpowiedzialni razem z agencją badawczą Maison & Partners wskazują na kompetencje, jakich klienci oczekują wobec ekspertów.

Ustawa o kredycie hipotecznym i jej konsekwencje dla nas oraz dla klientów

Można uznać, że rok 2016 minął pod hasłem ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami. Udało nam się przekonać posłów i posłanki do wykreślenia z art. 16 ustawy punktu 6, w którym ustawa zabraniała wypłacania prowizji pośrednikom przez banki. Rynek pośrednictwa nie jest przygotowany na tak diametralną zmianę, a klient nie zapłaciłby za usługę pośrednictwa, a na pewno nie tyle, ile pośrednikom płaci bank. Te tezy potwierdziły badania, które wykonaliśmy razem z agencją badawczą Maison & Partners, z których wynika, że Polacy chcą pośredników kredytowych. Jest kilka obszarów, w których ustawa dotyka nas, pośredników, w sposób szczególny:
— obowiązki informacyjne, które obejmują przedstawianie klientom informacji na temat nas samych oraz zakresu naszej oferty w dość szczegółowy sposób;
— obowiązek prezentowania naszego wynagrodzenia; branża ciągle dyskutuje na temat sposobu prezentowania wynagrodzenia pośrednika;
— obowiązek uzyskania pozwolenia na działalność oraz zgłoszenie do rejestru do KNF, wykupienia ubezpieczenia OC;
— pojęcie ”pośrednika powiązanego”. Tutaj, czytając wprost zapisy ustawy, na dzień dzisiejszy nie ma pośredników niepowiązanych na rynku, a z tą definicją jest skorelowana możliwość stosowania w nazwie i określeniu działalności słowa ”doradca”. To się łączy z koniecznością zmiany nazwy naszej spółdzielni.

Katarzyna Dmowska, Spółdzielczyni, w zarządzie ANG

Nasze podejście do etyki

„Nie każdy może dołączyć do ANG, każdy musi przejść weryfikację wstępną w zakresie etyki.” *

„Nieetyczne zachowania wykluczają z grona ANG.”

„Do ANG dołączają osoby, które szukają etycznej przystani uczciwości i wartości.”

* Cytaty pochodzą od naszych interesariuszy, których wysłuchaliśmy podczas spotkań dialogowych.

Jakie są niedoskonałości w pracy ekspertów ANG?

Zarządzanie różnorodnością w ANG

Michał Kwasek Michał Kwasek
Spółdzielca, w zarządzie ANG

Różnorodność jest dla nas ważnym aspektem prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Przywiązujemy dużą wagę do tych wartości, zwłaszcza, że w Spółdzielni różnorodność towarzyszyła nam w sposób naturalny od początku. Wynikało to już z samej formy działalności. Spółdzielczość gwarantuje nam różnorodność.

Jako sygnatariusze Karty Różnorodności zobowiązaliśmy się wdrożyć konkretne rozwiązania mające na celu promowaniu różnorodności w miejscu pracy. Przygotowaliśmy procedurę zakazującą praktyk dyskryminacyjnych i mobbingu w miejscu pracy oraz procedurę postępowania w przypadku wystąpienia nadużycia. Każdy współpracownik może zgłosić swoje wątpliwości w tym zakresie do Komisji Etyki na adres etyka@angkredyty.pl.

Angażujemy się we współpracę z Fundacją Integracja. W 2017 r.planujemy przeszkolenie naszych ekspertów z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością. Korzystamy z produktów i usług przedsiębiorstw ekonomii społecznej np. Spółdzielni Socjalnej „Kto Rano Wstaje” czy PANATO, już czwarty rok z rzędu jesteśmy partnerem konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.

Nasze inicjatywy, w które można się zaangażować

Firmy z branży finansowej mogą zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko, np. zwracając uwagę na to ile i jakiego papieru zużywają. Pod tym względem ANG wyróżnia się na tle innych firm. Akcje edukacyjne wśród pracowników, informowanie klientów, promowanie korzystania z papieru w 100% z recyklingu i w końcu korzystanie z takiego papieru na co dzień – te działania sprawiają, że komunikacja Spółdzielni jest bardzo spójna i wiarygodna w przekazie. Cieszę się, mam możliwość pracować z takim zespołem.

Luiza Sidorczuk,
Antalis

Co nam się udało, a nad czym musimy jeszcze popracować

W Spółdzielni jesteśmy zadowoleni z:

Musimy popracować nad:

Nasze plany i marzenia na 2017 i kolejne lata – cd.