Strona główna raportu ANG Pobierz Open menu Close menu

Podziękowania Open menu

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w pracy nad tegorocznym raportem.

Dziękujemy interesariuszom zewnętrznym oraz wewnętrznym, którzy poświęcili swój czas, aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami podczas spotkań dialogowych oraz przygotowali swoje wypowiedzi do zamieszczenia w tym raporcie.

Publikacja ta, już po raz czwarty, powstała dzięki Wam. Do osób, do których kierujemy nasze szczególne podziękowania należą:

Dziękujemy również Pawłowi Oksanowiczowi za redakcję tekstu oraz Poważne Studio za graficzne ujęcie świata Spółdzielni.