Strona główna raportu ANG Pobierz Open menu Close menu

Klienci Open menu

Pobierz skrócony raport dla klientów.

O odpowiedzialnej sprzedaży

Chcemy być dla naszych klientów partnerem i oczekiwalibyśmy, żeby byli partnerem dla nas. Dostarczenie produktu finansowego, jakiego naprawdę potrzebują, którego mechanizm rozumieją i na który ich stać, jest naszym najważniejszym zadaniem. Mamy nadzieję, że nasz raport okaże się dla naszych klientów nie tylko źródłem wiedzy na temat naszych wartości i tożsamości, ale będzie również wsparciem w budowaniu zaufania do nas jako przedstawicieli całej branży finansowej.

Klienci ANG A.D. 2016 w liczbach


- 8 000 klientów
- 580 klientów, którzy korzystają z co najmniej dwóch produktów, udzielonych za pośrednictwem ANG
- 2 skargi klientów, w tym jedna zasadna i zakończona zgodnie z oczekiwaniami klienta
- 90 proc. klientów poleciłoby nasze usługi innym znajomym

Nasze największe wyzwanie - 0% missellingu, czyli nieodpowiedzialnej sprzedaży

Podejmujemy wysiłki na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży zarówno w naszej organizacji jak i w branży finansowej oraz kategorycznie przeciwstawiamy się wszelkim działaniom mogącym prowadzić do nieodpowiedzialnej tzw. „złej sprzedaży” czyli missellingu.

W naszych działaniach sprzedażowych zawsze szukamy równowagi pomiędzy interesami naszych partnerów finansowych, współpracowników i klientów.

Staramy się wyjaśnić klientom zawiłości umów kredytowych, przekładamy je z języka fachowego na język użytkowy, zwłaszcza te zapisy, które dotyczą grożących klientom konsekwencji i ryzyk finansowych. Stawiamy na jasną komunikacją, dającą klientom poczucie bezpieczeństwa. i  poczucie zaufania do nas jako przedstawicieli branży finansowej.

Czym dla naszych klientów jest odpowiedzialna, etyczna sprzedaż?

Etyczna sprzedaż to moim zdaniem uczciwa sprzedaż, a więc proponowanie rozwiązań faktycznie najlepszych dla danego klienta w tym konkretnym momencie jakie może zaoferować firma. Zas jesli oferowane przez sprzedawcę produkty czy usługi są wyraźnie gorsze od konkurencyjnych, ten powinien zabiegać w swojej firmie aby produkt był jeszcze lepszy. Dzięki temu zadowolony będzie klient i motywacja sprzedawcy wzrośnie jeśli będzie utwierdzony, że to co oferuje jest faktycznie najlepsze.

Paweł Kruk, klient ANG

Podejmując w życiu tak istotną decyzję, jaką jest dla mnie zaciągnięcie kredytu, z którym jestem związany przez wiele lat, liczę na fachową pomoc. Czuję się pewnie mając przy boku zaufaną i kompetentną osobę, jaką jest ekspert kredytowy. Oczekuję, by taka osoba znała się na rzeczy i pomogła szczerze. Doceniam także pomoc przy kompletowaniu dokumentów, które dla zwykłego śmiertelnika jest nie lada wyzwaniem. Uważam, że priorytetem dla eksperta powinno być moje dobro, wybranie najkorzystniejszej dla mnie oferty. Uczciwość, szczerość i rzetelność- tak właśnie pojmuję etyczną sprzedaż.​​

Dariusz Dudek, klient ANG

Etyczna sprzedaż dla mnie to przede wszystkim zaufanie obydwu stron; do kupującego i sprzedającego. Zaufanie buduje dobrą relację, która jest podstawa do przeprowadzenia dobrej transakcji. Etyczna sprzedaż to również wzajemna uczciwość i szacunek. Jest czymś naturalnym u sprzedawców z pasją. Eksperci którzy kierują się szacunkiem i zrozumieniem wobec swoich klientów, nie mają problemów z niewystarczającą liczbą klientów. W obecnych czasie, konkurencja wśród ekspertów (rozumianych w kontekście wszelkiego rodzaju sprzedawców) jest bardzo duża, dlatego wygrywają tylko ci którzy swoją uczciwością, etycznym podejście i troska o klientów!

Ja mam to szczęście że współpracuje już od 5 lat z bardzo profesjonalnym ekspertem, do którego mam pełne zaufanie. Osoba ta jest bardzo uczciwa i profesjonalna, życzyłabym każdemu takiej osoby.

Aleksandra Czekała, klientka ANG

Poprzez etyczną sprzedaż rozumiem to, że ekspert nie powinien wprowadzać klienta w błąd, zatajać informacji lub oceniać ich wg własnego uznania. To klient powinien zadecydować, co jest dla niego najlepsze. Etyczny ekspert to taki, który w pełni prezentuje ofertę dostosowaną do kryteriów klienta, bez zbędnego komentarza, a nie podsuwa tylko te, na których ma największy zysk i doskonale wie, że sam by z takiej oferty nie skorzystał np. ze względu na koszty.

Karolina Hyjek, klientka ANG

Od eksperta finansowego oczekuję przede wszystkim pełnej, rzetelnej, fachowej wiedzy popartej doświadczeniem oraz umiejętności jej przekazania w zakresie świadczonych przez siebie usług. Oczywiście śledzenie zmian, trendów, ofert instytucji finansowych jest konieczne do dobrego wykonywania zawodu. Jeśli chodzi o stosunek ekspert-klient, to najważniejsze jest zbudowanie zaufania, oparte na profesjonalizmie wynikającym z powyżej opisanych cech. Etyka zawodowa w tym przypadku powinna wyrażać się w realizowaniu potrzeb klienta i dbaniu o jego interes finansowy, jak o własny.

Magdalena Sydow, klientka ANG

Co robimy by ograniczyć ryzyko nieodpowiedzialnej sprzedaży?

Mamy świadomość z zagrożeń płynących z rynku: dostępność wysoko marżowych produktów, chęć zarobienia wyższych prowizji na jednym kliencie i z tego, że przy sieci ok. 600 ekspertów trudne jest zapanowanie nad każdą transakcją. Dlatego edukujemy naszych ludzi, przypominamy ich o wartościach i zasadach naszego działania oraz przeprowadzamy weryfikację sprzedanych produktów.

W naszej pracy spotykamy się z nieetycznymi zachowaniami również ze strony klientów, należą do nich np.:

Korzyści dla klientów ze współpracy z ekspertami kredytowymi

Jak wygląda współpraca z ekspertem, jak może pomóc klientowi?

Model biznesowy spółdzielni opiera się na rekomendacjach klientów, dlatego budowanie długoterminowych relacji jest z naszego punktu widzenia kluczowe. W takim modelu nie ma miejsca na traktowanie klienta w sposób nieodpowiedzialny i nielojalny. Aby utrzymać wysoki standard obsługi klientów dbamy o to aby nasi współpracownicy zapoznali się z obowiązującymi w Spółdzielni standardami, oferujemy liczne szkolenia produktowe oraz rozwijające ich kompetencje miękkie. Otwarcie informujemy klientów o warunkach współpracy, procesie kredytowym, prowizjach pobieranych od partnerów finansowych. Stosujemy jasną i przejrzystą komunikację marketingową.

Nasze wewnętrzne regulacje - Ład Spółdzielniany, w tym szczególnie Kodeks Etyczny, określają zasady komunikacji eksperta z klientem i nakładają obowiązek przedstawienia klientowi wyczerpującej informacji na temat nabywanego produktu. Zgodnie ze Standardami Pracy w ANG każdy ekspert ma obowiązek:

Ekspert przedstawia wszystkie istotne z punktu widzenia klienta informacje, które zazwyczaj klient poznaje dopiero przy podpisywaniu umowy kredytowej: koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego; koszt ubezpieczenia pomostowego/do czasu ustanowienia hipoteki; prawne zabezpieczenia kredytu: ustanowienie hipoteki i jej wysokość, poddanie się egzekucji i jej wysokość, możliwość skorzystania z ubezpieczeń: niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od ryzyka niezdolności do pracy, ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy itp.; zasady zabezpieczenia wekslowego itp.

Na kompleksową pomoc eksperta klient może liczyć podczas komplementowania dokumentacji do wniosku kredytowego, negocjacji z bankiem, koordynowania całego procesu kredytowego do momentu wypłaty kredytu, pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych z obsługą kredytu.

Chronimy dane klientów – mamy szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych klientów. Nie otrzymaliśmy żadnej skargi związanej z naruszeniem tych zasad.

Jak nasi klienci oceniają pracę ekspertów

Regularnie pytamy naszych klientów o opinie dotyczące jakości naszych usług.

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród naszych wybranych losowo klientów w maju 2016 r. oraz styczniu 2017 r. wynika, że nasi klienci bardzo wysoko oceniają usługi świadczone przez ekspertów ANG. Oceniane były poniższe elementy:

90 proc. klientów, którzy zechcieli odpowiedzieć na naszą ankietę, poleciłoby usługi ANG innym osobom.

Czego oczekujemy od naszych klientów?

Ważne wyzwania

Na co nasi klienci powinni zwracać uwagę we współpracy z ekspertami kredytowymi:

Na co eksperci powinni zwracać uwagę we współpracy z naszymi klientami:

Wyzwania dla ANG w relacji z klientami:

Nasze marzenie na 2017 i kolejne lata – cd.

Marzymy o tym, by 95% naszych klientów na pytanie, czy polecicie innym nasze usługi odpowiedziało „TAK”. Marzymy też o tym, by móc powiedzieć, że mamy „zerowy” poziom missellingu, czyli nieodpowiedzialnej sprzedaży.