Strona główna raportu ANG Pobierz Open menu Close menu

O raporcie Open menu

Proces dialogu z interesariuszami realizowany cyklicznie przez ANG, w oparciu o wytyczne AA 1000SES, świadczy o dojrzałym podejściu do raportowania i zarządzania kwestiami CSR. Stanowi też dobrą praktykę firmy, która nie podlegając nowym wymogom regulacyjnym w zakresie raportowania niefinansowego, stawia na odpowiedzialność z własnej woli. Sesje dialogowe dla ANG, które mieliśmy przyjemność moderować, potwierdziły, że działania CSR ANG są doceniane zarówno przez partnerów biznesowych i przedstawicieli rynku, jak również stanowią czynnik przyciągający dla pracowników.

Rozwój strategiczny działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowanie przy zaangażowaniu otoczenia powinno stanowić priorytet dla wszystkich firm. W przypadku ANG opinie interesariuszy pozwoliły na zdefiniowanie oczekiwań względem treści czwartego Zintegrowanego Raportu Społecznego Spółdzielni, roli ANG w zakresie poprawy reputacji branży oraz przyszłych działań Spółdzielni.

Rafał Rudzki, Maria Ibisz,
Zespół Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Nasz czwarty, zintegrowany raport społeczny, obejmujący okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r., powstał w odpowiedzi na oczekiwania naszych interesariuszy (zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania danych pozafinansowych GRI G4 oraz IIRC dot. raportowania zintegrowanego, na poziomie podstawowym). Rozumiemy, że budowanie długoterminowej wartości musi uwzględniać oprócz priorytetów biznesowych, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu i otwartości, dlatego już drugi rok z rzędu organizujemy spotkania z interesariuszami wewnętrznymi (eksperci, spółdzielcy, pracownicy centrali) oraz zewnętrznymi (klienci, partnerzy biznesowi, partnerzy społeczni, eksperci, przedstawiciele mediów). Formuła spotkań prowadzonych zgodnie ze standardami AA 1000 (AccountAbility) służy wymianie poglądów oraz opinii, pozwala poznać różnorodne perspektywy, wzajemne oczekiwania i potrzeby oraz możliwości alternatywnych rozwiązań prowadzących do lepszego zrozumienia stron.

Głównym celem naszego spotkania dialogowego z interesariuszami zewnętrznymi (22 osoby) było poznanie realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy wobec odpowiedzialności branży pośredników finansowych oraz kształtu raportu społecznego za 2016 r. Podczas spotkania z interesariuszami wewnętrznymi (19 osób) dyskusję podzieliliśmy na 5 obszarów tematycznych: odpowiedzialny biznes w ANG, nasza rola na rynku w zakresie zwiększania zaufania i poprawy reputacji branży finansowej, oczekiwania względem raportu oraz perspektywa wewnętrzna – feedback i obszary do poprawy w zakresie działań społecznych ANG.

Oczywiście same spotkania dialogowe to nie wszystko. Informacje o tym co jest ważne dla naszych interesariuszy zbieramy przez cały rok, analizujemy wyniki badań, aby określić obszary naszego wpływu. Jako istotne zidentyfikowaliśmy następujące aspekty GRI: wyniki ekonomiczne, pośredni i bezpośredni wpływ ekonomiczny, materiały, społeczność lokalna, przeciwdziałanie korupcji, zgodność z regulacjami, oznakowanie produktów i usług, komunikacja marketingowa. Etyka oraz odpowiedzialnej sprzedaż - to są najistotniejsze wyzwania z punktu widzenia naszych interesariuszy, dlatego treść raportu poświęcona jest właśnie tej tematyce.

Z chęcią prześlemy papierowe streszczenie raportu (oczywiście wydrukowanego na papierze w 100% z recyklingu), prosimy o kontakt. Zachęcamy również do podzielenia się opinią o raporcie.

Kontakt w sprawie raportu: Katarzyna Nowak, CSR manager, katarzyna.nowak@grupaang.com